nl

Fiber Telecom AS41327

state-of-the-art Wholesale Network Services

Gezondheid en veiligheid op het werk

Het primaire doel van Fiber Telecom is dat werknemers goed bewust zijn van goede veiligheid op het werk door het doen van trainingen en andere activiteiten en dat al onze medewerkers dit zien als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

We zijn er sterk op gericht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden door middel van overleg en interesse voor onze medewerkers.

We vermijden gevaren, we verminderen risico’s en we werken in overeenstemming met het beroepsgezondheid- en veiligheidsmanagementsysteem, erop gericht om continu te worden verbeterd en te voldoen aan de wettelijke en sectorverplichtingen.

“Safety doesn't happen by accident.”

author unknown